Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Sưu tầm:  tài liệu kinh nghiệm ứng tuyển

Bản tiêu chuẩn công việc

Khái niệm: bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê tất cả các yêu cầu cốt yếu đối với nhân viên thực hiện công tác. Hay nói khác đi là bản biểu thị các điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp thuận được mà một người cần phải có để hoàn tất một công tác biệt lập nào đó.

Công tác rất đa dạng, nên đề nghị của công việc cũng rất đa dạng. Nhưng nhìn chung các nhân tố chung nhất thường được đề cập trong bản tiêu chuẩn công việc là:

-Trình độ học vấn

-Trình độ chuyên môn

-Các kỹ năng cấp thiết cho công tác

-Kinh nghiệm cần có để thực hiện công việc: thâm niên trong nghề, các thành tích kỷ lục đã đạt được.

-Trình độ ngoại ngữ: cần biết ngoại ngữ nào và mức độ.

-Các phẩm chất về cá nhân: tuổi đời, sức khỏe, ngoại hình, tham vẳng cầu tiến, tình cảnh gia đình , nghị lực ,mức độ thích ứng với tình cảnh, khả năng làm việc độc lập, khả năng chịu được sự găng tay hay sức ép công tác …

-Một số các đề xuất đặc biệt khác cấp thiết cho hoàn tất công tác .

Đôi khi trong thực tế người ta có thể biểu hiện bản biểu hiện công việc và tiêu chuẩn công tác trong cùng một bản, tỉ dụ:
BẢN miêu tả công tác VÀ TIÊU CHUẨN công việc

CHỨC DANH công việc: TRƯỞNG CA

·Mục tiêu của vị trí công tác:bảo đảm vận hành các hoạt động sinh sản của ca mình quản lý một cách có hiệu quả và an toàn thông qua việc chỉ đạo các hoạt động doanh nghiệp sắp xếp dây chuyền sinh sản và các chức năng quản lý với nhân cách người giám sát.

·Nhiệm vụ của vị trí công tác:

1.Chỉ đạo các hoạt động   nhân sự   trong sản xuất và phối hợp với các hoạt động nhân sự trong bảo dưỡng.

2.Bảo đảm truyền đạt thông báo và giảng giải cho viên chức về các chính sách nhân sự và sản xuất.

3.Quản lý chương trình bảo dưỡng cấp thiết ưng chuẩn việc thu thập các đề xuất bảo dưỡng, lên lịch và biên chép theo dõi các hoạt động bảo dưỡng.

4.Quản lý các thủ tục giao ca trong phân xưởng sinh sản.

5.Thực hành việc đào tạo và   huấn luyện   chương trình an toàn lao động, tăng cường chuyên môn cho nhân viên cấp dưới.

6.Lên lịch làm việc, phân công người đảm đang cũng như chịu nghĩa vụ giải quyết cho viên chức nghỉ phép.

7.Phụ trách các nhiệm vụ theo dõi thời gian làm việc của công nhân và cập nhật các thông báo liên quan đến tình hình sản xuất và nhân sự trong bộ phận mình đảm nhận.

8.Xây dựng dự toán và chịu trách nhiệm về mức độ dự trữ nguyên vật liệu trong khu vực sản xuất được đảm đương.

9.Kiểm tra kết quả công việc hàng kỳ của công viên chức mà mình cáng đáng.

10.Góp ý cho nhân viên về các vấn đề chuyên môn và các công việc tác động đến công việc.

·Đề nghị thể lực : Phải đi lại và trèo cầu thang

·Các mối quan hệ báo cáo :

Trưởng ca báo cáo trực tiếp lên quản đốc phân xưởng sản xuất. Trưởng ca chỉ đạo và giám sát hoạt động của 2 nhân viên kiểm tra và vận hành thiết bị điện, nước và những người được phân công dưới quyền mình. Song song phối hợp hoạt động với viên chức bảo dưỡng cùng ca

·Đề xuất về trình độ kỹ năng công tác:

-Học vấn: Trình độ trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật.

-Kinh nghiệm làm việc trong phân xưởng: ít nhất có 1 năm giữ vị trí tổ trưởng.

- Các kinh nghiệm khác: Hiểu biết về nghề may, thêu và có chí ít 2 năm làm việc trong tổ chức.

·Các kỹ năng và kiến thức cần có :

1.Hiểu biết về cơ cấu công ty của doanh nghiệp.

2.Hiểu biết về các vấn đề kỹ thuật để vận hành máy và kiểm soát quá trình vận hành thiết bị trong xưởng sản xuất.

3.Có khả năng tính toán sơ đẳng.

4.Có kỹ năng giao thiệp và biết làm tốt các chỉ thị của cấp trên.

5.Có kỹ năng giám sát viên chức dưới quyền về thời kì, chất lượng sản phẩm…

Thông tin trong phân tích công việc là khởi đầu cho   tuyển dụng   nhân viên, tạo cho việc bố trí đúng người đúng việc. Những thông tin này còn giúp để kiểm tra giá trị công tác là cơ sở trong quy trình xây dựng hệ thống tiền   lương   .

Các phân tách về điều kiện làm việc trong bản trình bày công việc giúp các nhà quản trị cải thiện các điều kiện lao động cho nhân viên nhằm nâng cao hiệu suất cần lao song song bảo đảm sự an toàn và sức khỏe cho viên chức.

P5media.Vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét