Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

NỘI DUNG CÔNG VIỆC TƯ VẤN NHÂN SỰ

Có một hệ thống Nhân sự công ty vận hành hiệu quả theo hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty và giải quyết tận gốc các vấn đề nhược điểm do nhân sự của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn nhân sự cơ bản:

Tư vấn xây dựng hệ thống Nhân sự cho công ty gồm:
Sơ đồ tổ chức (kèm mô tả chi tiết các vị trí/chức danh)
Quy trình vận hành của Sơ đồ tổ chức trên (vận hành từng bộ phận và phối hợp lẫn nhau)
Hệ thống tiêu chí đo lường mức độ hiệu quả của từng nhân viên, bộ phận, toàn công ty trên phương diện hiệu quả Nhân sự.
Chính sách đánh giá Nhân sự, lương, thưởng, phúc lợi, thăng tiến.
Quy trình giám sát, đánh giá theo hệ thống tiêu chí trên.
Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ đa chiều và các đề xuất sáng kiến cải tiến.
Quy trình giám sát, đánh giá, xử lý thông tin và phản hồi, triển khai sáng kiến theo hệ thống tiêu chí trên.

Xây dựng các tài liệu chuẩn mực cơ bản cho hệ thống Nhân sự cho công ty gồm:

Bản ghi nhớ công ty.
Thỏa ước lao động tập thể.
Hợp đồng lao động.
Cẩm nang nhân viên.

Dịch vụ tùy chọn thêm:

Huấn luyện nhân viên làm việc và phối hợp làm việc theo các kỹ năng được yêu cầu.
Tuyển dụng cho các vị trí được yêu cầu.
Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn ISO để được cấp chứng nhận (nếu có).
Tư vấn hệ thống quản trị Tài Chính hiệu quả.

TỔNG QUAN CHU TRÌNH DỰ ÁN TƯ VẤN NHÂN SỰ:

Dự án gồm 03 giai đoạn:

Hoàn chỉnh, thống nhất nội dung dự án và kế hoạch triển khai.
Triển khai dự án cho công ty song song việc kiểm soát và điều chỉnh nếu cần.
Hoàn thành và đánh giá kết quả dự án: Tổng kết các nội dung đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong suốt tiến trình, đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển thêm nếu có.

St.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét