Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Xác định đúng vai trò, trách nhiệm Tư vấn và khách hàng trong một dự án cải tiến tiền lương là điều hết sức cần thiết, đảm bảo dự án cải tiến được thực hiện thành công và hiệu quả. Dưới đây là những điều cơ bản cần lưu ý khi sử dụng tư vấn.

Trách nhiệm của Tư vấn 

Khảo sát, đánh giá được đúng thực trạng tiền lương và các vấn đề tồn tại, bất cập; có đủ luận cứ và bằng chứng xác đáng, được sự đồng thuận của người sử dụng lao động và người lao động. 

Xác định và đề xuất cụ thể, rõ ràng mục tiêu cần đạt được của dự án tư vấn và các khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải cũng như những giải pháp để vượt qua. 

Đề xuất chi tiết các phương pháp, kỹ thuật sẽ sử dụng để tiến hành tư vấn. Theo đó, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho người lao động, chuyên viên nhân sự và các cấp quản lý hiểu trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện, để đi tới đồng thuận về cách thức tiến hành. 
Độc lập phân tích, soạn thảo các tài liệu, phương án và bảo vệ trước Ban lãnh đạo đến khi đạt được sự hợp lý về phương pháp và thực tiễn áp dụng. 

Phối hợp với phòng nhân sự xác định ngân sách tiền lương, xếp thử bậc lương và tính toán sự tăng/ giảm ngân sách và mức lương của từng người lao động. So sánh và phân tích ưu/nhược điểm, cái được/cái mất, giữa trước và sau cải tiến, giữa các phương án đề xuất. Cuối cùng lựa chọn và đề xuất áp dụng phương án tối ưu nhất so với mục tiêu dự án đề ra. 
Hướng dẫn và hỗ trợ bộ phận nhân sự của Khách hàng trong quá trình ban hành. Ít nhất trong 2 tháng áp dụng chính thức, tư vấn phối hợp với bộ phận nhân sự xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, giải đáp và xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh, tuyên truyền và tập huấn đến người lao động nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức và ổn định tâm lý làm việc.

Trách nhiệm của khách hàng 

Ban lãnh đạo phải cam kết cao về quyết tâm thực hiện dự án. Định hướng và cùng thống nhất với tư vấn về thực trạng, mục tiêu và phương pháp cải tiến. 

Thành lập nhóm chuyên gia nội bộ (không nhiều hơn 5 người) cùng tham gia với tư vấn trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và đặc biệt là thẩm định và nghiệm thu. Nhóm này đồng thời có vai trò như người cung cấp thông tin hai chiều, là hạt nhân của quá trình cải tiến. 
Cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ về chính sách tiền lương, thưởng để tư vấn có thể phân tích, đánh giá một cách khách quan, đầy đủ hiện trạng. Tạo điều kiện để tư vấn được tiếp xúc, phỏng vấn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động về chính sách đãi ngộ hiện hành. Hết sức tránh tâm lý “đánh đố” mà thay vì đó là sự hợp tác, nhận thức rõ vai trò tham mưu, giúp việc của tư vấn 

Ban lãnh đạo sát sao với quá trình cải tiến, tránh tâm lý giao khoán, phó mặc cho tư vấn. Trên cơ sở các khuyến nghị, phương án tư vấn đề xuất, Ban lãnh đạo cần có ý kiến cụ thể về ý đồ, chủ trương, quan điểm hoặc nếu có là sự hoài nghi, băn khoăn để tư vấn và nhóm chuyên gia có thể có những điều chỉnh phương án kịp thời phù hợp, tránh trì hoãn, kéo dài thời gian, “đẽo cày giữa đường”. 

Chuẩn bị những điều kiện và nguồn lực cần thiết để thực hiện cải tiến như dự trù ngân sách tiền lương, các biện pháp về tổ chức – phân công lại lao động v.v..

Thành công của dự án tư vấn cải tiến tiền lương là sự hợp tác chặt chẽ giữa tư vấn và khách hàng, sự thành công phụ thuộc phần lớn vào khách hàng. 

Theo tailieunhansu.com

0 nhận xét :

Đăng nhận xét